Prečo Montessori

Aký je rozdiel medzi Montessori a bežnou pedagogickou výukou ?

Prečo Montessori

montessori

”Najnevyhnutnejšou vecou
pre rozvoj dieťaťa
je sústredenie.

Dieťa, ktoré sa sústredí,
je nesmierne šťastné..„

Maria Montessori

Prečo vo Funny Kid´s Academy vkladáme do výučby prvky z pedagogiky podľa Dr. Montessori? Metóda Montessori podčiarkuje jedinečnosť každého dieťaťa. Je založená na pozorovaní malých detí a zisťovaní ich potrieb priamo od nich.  Deti pomocou vhodných aktivít rozvíjajú a vylepšujú svoje základné zručnosti,,ktorými sú hlavne sústredenie pozornosti, koordinácia  oko – ruka a trpezlivosť. Hlavnými cvičeniami, ktoré využívame pri výučbe detí sú:

cvičenia z praktického života
zmyslové cvičenia
cvičenia pre rozvoj jazyka
cvičenia na koordináciu a rozvoja svalov
cvičenie koordinácie: oko – ruka
cvičenia pre sebavyjadrenie

 

Pomôcky sú systematicky poukladané na policiach, ktoré sú deťom ľahko dostupné. Pri práci  na zemi používajú deti koberček a pri práci na stole podnos. Ohraničenie práce s koberčekom alebo táckou pomáha dieťaťu v prehľadnom rozmiestňovaní pomôcok, sústredenie sa k práci i v následnom upratovaní.

 

Neváhajte a príďte nás navštíviť!