Our staff

All our staff are very dedicated and truly enjoy what they do. 

Majka

Empatická a veselá. Externá študentka SOŠ pedagogická Turčianske Teplice odbor predškolská pedagogika. Absolventka montessori kurzu pre vek detí  0-3 roky . Držiteľka osvedčenia kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Šťastná mam 2 detí. Anglický jazyk: mierne pokročilý.

Anetka

Sociálna práca a  pedagogika. Absolventka montessori kurzu pre vek detí  0-3 roky . Držiteľka osvedčenia kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný.Anglický jazyk na úrovni pokročilý. Študentka diaľkového štúdia VŠ pedagogickej a sociálnej práce v Nire. Titul Bc.

Monika

Certifikovaná lektorka anglického jazyka pre detí.  10 rokov praxe v oblasti vzdelávania cudzích jazykov malých detí. Montessori AMI certifikovaná lektorka. Absolventka kurzov Montessori pedagogiky pre vek 0-3 v Prahe a 3-6 rokov v Bratislave.  Držiteľka osvedčenia kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Koordinátorka komplexného vzdelávacieho programu  a riaditeľka  Funny Kids Academy. Anglický jazyk na úrovni pokročilý. 

Dominika

Absolventka montessori kurzu pre vek detí  0-3 roky . Osvedčenie z kurzu Opatrovanie detí do 3rokov veku dieťaťa absolvovaný cez SČK. Maminka jedného synčeka.

Feel free to come visit us!