Výučba angličtiny v ZŠ

V školskom roku 2016/17 opäť ponúkame extra výučbu AJ pre všetky ZŠ školy – Anglický školský klub FUNNY KID´S CLUB.

Pre koho je Klub určený? Je určený deťom , ktoré navštevujú 1.stupeň ktorejkoľvek ZŠ – vo veku od 7r. – 12r.

  • Výučba je vedená zábavnou formou, žiadne drilovanie.
  • Vyučujúci sa prioritne zameriava na konverzáciu a rozvoj slovnej zásoby a rozširovanie učiva, ktoré je stanovené osnovami ZŠ.
  • Využívajú sa hlavne také aktivity, na ktoré na hodinách v ZŠ väčšinou bohužiaľ neostáva veľa času: napodobňovanie základných situácii bežného života (nakupovanie, …) práca s interaktívnymi CD-ROM-ami, sledovanie interakt.DVD, počúvanie CD, hranie scénok…., práca v malých skupinkách.
  • Vyučujúcim – lektorom je priamo kmeňová učiteľka anglického jazyka konkrétnej ZŠ, kde prevádzkujeme Anglický školský klub

Neváhajte a príďte nás navštíviť!