O nás

Vážení rodičia,  naše zariadenie vzniklo z potreby zosúladiť rodinný a pracovný život Vás – zamestnaných rodičov, umožniť Vám skorší návrat do zamestnania a zároveň poskytnúť profesionálnu starostlivosť  a vzdelávanie primerané veku Vášho dieťatka.

reklama-fb-september2016-kopia-3

Každé dieťa sa  u nás rozvíja vlastnou rýchlosťou.

Nepatríme do siete školských zariadení SR. Zo strany štátu a ani zo strany mesta Prievidza nedostávame žiadnu finančnú podporu na chod zariadenia.

  • Naše zariadenie je v prevádzke od 1.januára 2010. Za ten čas poctivej, mravenčej a zodpovednej práci sme získali veľa skúseností a podieľali sa na príprave mnohých našich absolventov – budúcich škôlkarov.
  • Prijímame deti od 18 mesiacov do 3,5 r.
  • Sme členom Slovenskej Asociácie Montessori a 1.členom Cambridgeských škôl na Slovensku
  • Deťom aj rodičom ponúkame individuálny prístup
  • Koncepcia zariadenia vychádza z výnimočného pedagogického prístupu, ktorý je uznávaný a preferovaný v elitných zariadeniach po celom svete – nesie názov Montessori  pedagogika. Sme presvedčení a je dokázané, že pedagogika podľa Dr. Márie Montessori prináša detičkám to najlepšie už od najútlejšieho  veku. Dieťa je vo svojich aktivitách úspešné, pretože mu je umožnené rásť a vyvíjať sa svojim vlastným tempom. Tým sa zvyšuje sebavedomie dieťaťa a jeho pripravenosť zvládať nové úlohy.
  • O každom dieťati,  si vedú pani učiteľky záznam (ako napreduje, zapája sa do činností, správa sa v kolektíve, zvyká si na prostredie a iné….)
  • Kapacita zariadenia je 16 detí (rozdelených do dvoch tried) , 3 kvalifikované učiteľky alebo opatrovateľky s osvedčením z montessori pedagogiky pre deti 0-3r. a 3-6r. 
  • Vytvárame vhodné prostredie pre deti , ktoré zle znášajú veľký kolektív , bývajú často choré, príp. majú zníženú imunitu, ale zároveň potrebujú rovesníkov a kamarátov na hranie
  • Prijímame deti počas celého roka, ak je voľné miesto. Doporučujeme v dostatočnom predstihu /min. 6 mesiacov pred plánovaným nástupom dieťatka do jaslí/ si miesto objednať
  • Bežná pracovná doba je PO-PIA: 07,00-16,30 hod – mimo bežnej otváracej doby za príplatok
  • Sme v prevádzke počas celého kalendárneho roka (vrátane letných prázdnin)okrem dní štátnych sviatkov.
  • Vítame deti rôznych národností
  • Zdravý životný štýl a vyvážená pravidelná strava 4 x denne, dodržiavanie pitného režimu, celozrnné pekárenské výrobky, cereálie, mliečne produkty, dostatok ovocia a zeleniny /pri intolerancii na mlieko je k dispozícii nemliečna strava/ .
  • Na dezinfekciu vzduchu sa používajú prípravky z firmy JUST, v zimných mesiacoch zvlhčovač vzduchu, počas celého roku čistička vzduchu IONIC CARE,  na dezinfekciu interiéru a hračiek parný stroj.
  • Paplóny a vankúše sú antialergické

 

TEŠÍME SA NA VÁS !

Neváhajte a príďte nás navštíviť!