O nás

Vážení rodičia.

Naše zariadenie vzniklo nielen z potreby zosúladiť rodinný a pracovný život rodičov, ale zároveň deťom poskytnúť podnetné a šťastné prostredie, profesionálnu starostlivosť  a vzdelávanie. 

reklama-fb-september2016-kopia-3

Každé dieťa sa  u nás rozvíja vlastnou rýchlosťou.

Nepatríme do siete školských zariadení SR. Zo strany štátu a ani zo strany mesta Prievidza nedostávame žiadnu finančnú podporu na chod zariadenia.

  • Naše zariadenie bolo založené v januári 2010. Od toho času poctivej, mravenčej a zodpovednej práci sme získali veľa skúseností a podieľali sa na príprave mnohých našich absolventov – budúcich škôlkarov.
  • Prijímame deti od 18 mesiacov do 3,5 r.
  • Deťom aj rodičom ponúkame individuálny prístup
  • Koncepcia zariadenia vychádza z výnimočného pedagogického prístupu, ktorý je uznávaný a preferovaný v elitných zariadeniach po celom svete – nesie názov Montessori  pedagogika. Sme presvedčení a je dokázané, že pedagogika podľa Dr. Márie Montessori prináša detičkám to najlepšie už od najútlejšieho  veku. Dieťa je vo svojich aktivitách úspešné, pretože mu je umožnené rásť a vyvíjať sa svojim vlastným tempom. Tým sa zvyšuje sebavedomie dieťaťa a jeho pripravenosť zvládať nové úlohy.
 • Vytvárame vhodné prostredie pre deti , ktoré zle znášajú veľký kolektív , bývajú často choré, príp. majú zníženú imunitu, ale zároveň potrebujú rovesníkov a kamarátov na hranie
 • Prijímame deti počas celého roka, ak je voľné miesto. Doporučujeme v dostatočnom predstihu /min. 6 mesiacov pred plánovaným nástupom dieťatka do jaslí/ si miesto objednať
 • Vítame deti rôznych národností
 • Na dezinfekciu vzduchu sa používajú prípravky z firmy JUST, v zimných mesiacoch zvlhčovač vzduchu, počas celého roku čistička vzduchu IONIC CARE,  na dezinfekciu interiéru a hračiek parný stroj.
 • Paplóny a vankúše sú antialergické
 • V ČOM SME INÍ

 

TEŠÍME SA NA VÁS !

Neváhajte a príďte nás navštíviť!