Náš tím

Kto sa o deti stará  a vzdeláva 

Dôkladne pripravené učebné prostredie Funny Kids Academy povzbudzuje deti do skúmania, iniciatívy a tvorivosti za podpory pani učiteliek-montessori sprievodkýň. Tie poskytujú všestrannú starostlivosť, hry a učebné pomôcky. Ich úlohou je stanoviť pre jednotlivé deti, alebo pre celú skupinu primerané ciele, zohľadňovať záujmy detí, rešpektovať individuálne schopnosti a potreby každého dieťaťa a pestovať v deťoch ich prirodzenú zvedavosť. 

Majka

Mama dvoch detí. Veselá, kreatívna a empatická. Miluje deti a prácu s deťmi. Externá študentka predškolskej pedagogiky v Turčianskych Tepliciach. Absolventka  montessori kurzu základy koncepcie montessori pedagogiky pre deti vo veku vek 0-3 rokov. Osvedčenie zo seminára Rešpektovať a byť rešpektovaný. Anglicky jazyk: mierne pokročilý

Anetka

Sociálna práca a  pedagogika, titul Bc. Anglický jazyk na úrovni pokročilý. Absolventka certifikovaného montessori kurzu pre vek 0-3 rokov. Osvedčenie zo seminára Rešpektovať a byť rešpektovaný. Externá študentka pre získanie titulu Mgr. VŠ v Nitre odbor sociálna práca a pedagogika. Veselá, empatická a tvorivá. Deti sú jej učiteľmi v našich jasličkách 3 roky.

Monika

Certifikovaná lektorka anglického jazyka pre detí.  10 rokov praxe v oblasti vzdelávania cudzích jazykov malých detí. Montessori certifikovaná lektorka AMI pre vek 0-3rokov v Prahe. Absolventka diplomovaného montessori kurzu pre vek 3-6 rokov v Bratislave. Osvedčenie zo seminára Rešpektovať a byť rešpektovaný. Koordinátorka komplexného vzdelávacieho programu  a riaditeľka  Funny Kids Academy. Anglický jazyk na úrovni pokročilý – štátna jazyková skúška. …Šťastná mama dvoch detí. 

Dominika

Neváhajte a príďte nás navštíviť!