Náš tím

Kto sa o deti stará  a vzdeláva ich

Dôkladne pripravené učebné prostredie Funny Kids Academy povzbudzuje deti do skúmania, iniciatívy a tvorivosti za podpory pani učiteliek. Tie poskytujú všestrannú starostlivosť, hry a učebné pomôcky. Ich úlohou je stanoviť pre jednotlivé deti aj pre celú skupinu primerané ciele, zohľadňovať záujmy detí, rešpektovať individuálne schopnosti a potreby každého dieťaťa a pestovať v deťoch ich prirodzenú zvedavosť. 

Majka

Mama dvoch detí. Veselá, kreatívna a empatická. Miluje deti a prácu s deťmi. Externá študentka predškolskej pedagogiky. Absolventka  montessori kurzu základy koncepcie montessori pedagogiky pre deti vo veku vek 0-3 rokov. 

Anetka

Sociálna práca a  pedagogika. Anglický jazyk na úrovni pokročilý. Absolventka certifikovaného montessori kurzu pre vek 0-3 rokov. Veselá, empatická a tvorivá. Deti sú jej učiteľmi.

Monika Kupcová

Certifikovaná lektorka anglického jazyka pre detí.  9 rokov praxe v oblasti vzdelávania cudzích jazykov malých detí. Montessori certifikovaná lektorka AMI pre vek 0-3rokov. Absolventka diplomovaného montessori kurzu pre vek 3-6 rokov. Koordinátorka komplexného vzdelávacieho programu  a riaditeľka  Funny Kids Academy. Anglický jazyk na úrovni pokročilý – štátna jazyková skúška. …Šťastná mama dvoch detí. 

Neváhajte a príďte nás navštíviť!