Ponuka kurzov

Ponuka kurzov anglického jazyka pre deti

TANEČNÁ ANGLIČTINA
pre najmenších
( od 22 mes.-3r.)

Najlepší kurz „na začiatok“ pre najmenších na oboznámenie sa s cudzím jazykom. Hodiny s jednoduchými pesničkovými CD a DVD. Počúvanie, ukazovanie, tancovanie a cvičenie. Pri výučbe sa využívajú aj montessori materiály, čo robí hodinu ešte efektívnejšou a konkrétnejšou. “Uchopím – pochopím”. Jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút 1x týždenne. Výučba je v doprovode s jedným rodičom, ktorý môže  imitovať takúto hodinu aj v domácom prostredí. Po skončení 2 mesačného kurzu je možné si zakúpiť ďalšie 2 mesiace.

Cena za 2 mesiace
40

Možnosti platby za kurz

 • jednorázová platba za celý kurz
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu je 5€
 • počet vyučovacích hodín je 8 (za sebou nasledujúcich týždňov)
 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 1 vyučovacej hodiny po skončení kurzu 
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín

Vyučovacia hodina

 •  vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút
 •  počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

ZÁŽITKOVÁ ANGLIČTINA
(od 3r. – 10r.)

Materiály sú prevažne z vydavateľstva Cambridge Unversity Press. Kurz je vhodný od úplných začiatočníkov až deti pokročilé. Tento kurz je veľmi obľúbený, nakoľko vo výučbe využívame metódu TPR (Total Physical Response), ktorá imituje prirodzený proces učenia sa materinského jazyka. Deti napodobňujú a opakujú, čo lektor robí a hovorí a učia sa tak pochopiť význam slov prirodzenou formou, bez prekladania. Hodiny obohatené o rolové hry, pohyb a súťaže. Kurz trvá jeden šk. rok (september – jún).

Cena za 1mesiac
26

Možnosti platby za kurz

 • 1.  dve splátky počas školského roka (1.polrok, 2.polrok) 
 • 2.  jednorázová platba na celý školský rok so zľavou 10%
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu 6,50€ 
 • počet vyučovacích hodín / šk. rok  je od 32 – 40 hodín 

V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič  písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany FKA, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 2 vyučovacích hodín / šk.rok.
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín

Výukový materiál

 •  cena za výukový materiál záleží od úrovne (začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý) od 13€ do 18€ / šk.rok
 •  za výukový materiál sa platí jednorázovo a platba je pripočítana k prvej platbe za kurz

Vyučovacia hodina

 •  vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • pre deti vo veku od 3 – 5 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 45 minút (30 minút circle time+15 minút table time)
 • pre deti vo veku od 6 – 10 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 60 minút (45 minút circle time+15 minút table time)
 •  počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

GENKI ENGLISH
(od 6r. – 10r.)

Kurz angličtiny s veľkou dávkou ENERGY. Efektívna metóda výučby s licenciou od British Council, ktorú úspešne používa vyše 1mil.detí vo svete. Je vhodná pre deti, ktoré neradi používajú učebnice, ale potrebujú pohyb, pesničky a chcú vedieť rozprávať.  Pri výučbe sa využíva  hlavne interaktívna tabuľa. Naša lektorka má certifikovaný kurz na výučbu tejto metódy, ktorý absolvovala priamo u zakladateľa Genki English Richarda Grahama. Kurz sa otvára 2 x ročne (september – január alebo február – jún).

Cena za 1 mesiac
26

Možnosti platby za kurz

 • 1. možnosť platby na dve splátky počas trvania kurzu (2 mesiace jednorázovo + 3 mesiace mesiace jednorázovo)
 • 2. jednorázová platba na 5 mesiacov za celý kurz s 8% zľavou
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu 6,50€ 
 • počet vyučovacích hodín / 5 mesiacov  (cca 18 – 22 hodín )

V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič  písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany FKA, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 1 vyučovacej hodiny za 5 mesiacov.
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín

Výukový materiál

 •  cena za výukový materiál – pracovné listy, ktorý sa pripravuje lektor na každú hodinu je 6€  (pracovné listy sa zakladajú každému študentovi zvlášť)
 •  za výukový materiál sa platí jednorázovo a platba je pripočítana k prvej platbe za kurz

Vyučovacia hodina

 •  vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút (45 minút circle time + 15 minút table time)
 •  počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať