Kurzy angličtiny pre deti

kurzy anglčtiny pre deti

  • Umožňujeme deťom ucelené a systematické štúdium anglického jazyka od 2r.do 8 rokov ( Mladšie alebo staršie deti sa prijímajú po osobnom pohovore).
  • Pri  deťoch do 3 rokov prebieha výučba za prítomnosti jedného rodiča, kedy sa dospelá osoba aktívne zapája do priebehu hodiny (kurz Tanečná angličtina)
  • Pri deťoch starších ako 3 roky prebieha výučba bez prítomnosti rodičov.
  • Malé skupinky (max.7 detí)
  • Kvalifikovaní a kreatívni lektori
  • Príjemné, motivačné a harmonické prostredie (vyučujeme v Montessori klube Múdre Sovičky Prievidza)
  • Deti majú k dispozícii jednu z najmodernejších interaktívnych tabúľ, ktorá sa dá ovládať perom aj prstom a je výškovo nastaviteľná
 • Počas výuky sa používa množstvo didaktických  a skutočných názorných pomôcok pre lepšie pochopenie ,využívame prvky Montessori pedagogiky…. „Uchopím –pochopím“
 • Občerstvenie počas hodín
 • Tématické tvorivé dielne v angličtine (Halloween, Christmas time, Monther´s Day, Easter a iné
 • Hodiny sú obohatené o  čítanie a pozeranie  anglických rozprávok, sledovanie špeciálnych interaktívnych a vzdelávacích DVD a iných výukových materiálov dovezených z celého sveta na objednávku.
 • Počas vyučovacej hodiny lektor obmedzuje používanie materinského jazyka v maximálne možnej miere.
  • Hodiny v našich kurzoch sú vypracované do posledných detailov. Hodina pozostáva z rôznych činností, kde každá má presne určené svoje miesto
  •  Školský rok je ukončený získaním interného certifikátu Funny Kid´s Academy. Postup do ďalšieho ročníka je možný po odovzdaní prihlášky na nasledujúci šk.rok

Detská jazyková akadémia Funny Kids Academy Prievidza ponúka kurzy pre malých študentov od januára 2010

Neváhajte a príďte nás navštíviť!