Ponuka kurzov

Fun way to help children learn English 

Ponuka kurzov anglického jazyka pre deti 

Jazyky otvárajú dvere do sveta

TANEČNÁ ANGLIČTINA
pre najmenších
( od 18 mes. – 3r.)

Najlepší kurz na začiatok pre najmenších na oboznámenie sa s cudzím jazykom. Hodiny s jednoduchými pesničkovými CD a DVD. Počúvanie, ukazovanie, tancovanie a cvičenie. Pri výučbe sa využívajú aj montessori materiály, čo robí hodinu ešte efektívnejšou a konkrétnejšou. “Uchopím – pochopím”. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút 1x týždenne. Výučba je v doprovode s jedným rodičom, ktorý môže  imitovať takúto hodinu aj v domácom prostredí. Po skončení 2 mesačného kurzu je možné si zakúpiť ďalšie 2 mesiace. Deti sú rozdelené do 2 vekových skupín (18mes. – 24 mes. a 24mes. – 36 mes.)

Cena za 2 mesiace
40

Možnosti platby za kurz

 • jednorázová platba za celý kurz
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu je 5€
 • počet vyučovacích hodín je 8 (za sebou nasledujúcich týždňov)
 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 1 vyučovacej hodiny (deviata hodina v poradí)
 • Počas štátnych sviatkov, jarných a letných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín
 • Vzhľadom k tomu, že malé deti sa so svojim materinským jazykom prvý krát “stretnú” prostredníctvom sluchovým vnemom, rovnako tak aj pri učení cudzieho jazyka poskytujeme  v tomto type kurzu  čo najviac auditívnych podnetov.
 • Počas hodiny sa používajú:
  1.pesničkové CD (počujem – ukazujem)
  2.pesničky a krátke príbehy na DVD (vidím – počujem – napodobňujem) ,
  aby sa deti zoznámili s rytmom a intonáciou a melódiou angličtiny
  3. jednoduché hudobné nástroje, zvončeky, šatky, kruhy atď.
  4. montessori pomôcky

Vyučovacia hodina

 •  vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút
 • maximálny počet detí na hodine je 5 (v doprovode s jedným rodičom)
 •  počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

ZÁŽITKOVÁ ANGLIČTINA
(od 3r. – 10r.)

Kurz je vhodný od úplných začiatočníkov až deti pokročilé. Tento kurz je veľmi obľúbený, nakoľko vo výučbe využívame metódu TPR (Total Physical Response), ktorá imituje prirodzený proces učenia sa materinského jazyka. Deti napodobňujú a opakujú, čo lektor robí a hovorí a učia sa tak pochopiť význam slov prirodzenou formou, bez prekladania. Prečo hovoríme o prirodzenej metóde? Chceme, aby sa deti učili anglicky rovnako, ako keď sa učili svoj materinský jazyk.
POČUJEM – POROZUMIEM – ROZPRÁVAM – ČÍTAM – PÍŠEM
Hodiny sú obohatené o rolové hry, pohyb a súťaže a tvorivé dielničky. Kurz trvá jeden šk. rok (september – jún).

Cena za 1mesiac
26

Možnosti platby za kurz

 • 1.  dve splátky počas školského roka (1.polrok, 2.polrok) 
 • 2.  jednorázová platba na celý školský rok so zľavou 10%
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu 6,50€ 
 • počet vyučovacích hodín / šk. rok  je od 32 – 40 hodín 

V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič  písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany FKA, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 2 vyučovacích hodín / šk.rok.
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín

Výukový materiál

 • výukové materiály sú prevažne z vydavateľstva Cambridge Unversity Press. 
 • cena za výukový materiál  –  záleží od úrovne (začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý) od 13€ do 18€ / šk.rok
 •  za výukový materiál sa platí jednorázovo a platba je pripočítana k prvej platbe za kurz

Vyučovacia hodina

 •  vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • pre deti vo veku od 3 – 5 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 45 minút (30 minút circle time+15 minút table time)
 • pre deti vo veku od 6 – 10 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 60 minút (45 minút circle time+15 minút table time)
 •  počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

GENKI ENGLISH
(od 6r. – 10r.)

Kurz angličtiny s veľkou dávkou ENERGY. Efektívna metóda výučby s licenciou od British Council, ktorú úspešne používa vyše 1mil.detí vo svete. Je vhodná pre deti, ktoré neradi používajú učebnice, ale potrebujú pohyb, pesničky a chcú vedieť rozprávať.  Pri výučbe sa využíva  hlavne interaktívna tabuľa. Naša lektorka má certifikovaný kurz na výučbu tejto metódy, ktorý absolvovala priamo u zakladateľa Genki English Richarda Grahama. Kurz sa otvára 2 x ročne (september – január alebo február – jún).

Cena za 1 mesiac
26

Možnosti platby za kurz

 • 1. možnosť platby na dve splátky počas trvania kurzu (2 mesiace jednorázovo + 3 mesiace mesiace jednorázovo)
 • 2. jednorázová platba na 5 mesiacov za celý kurz s 8% zľavou
 • cena za 1 vyučovaciu hodinu 6,50€ 
 • počet vyučovacích hodín / 5 mesiacov  (cca 18 – 22 hodín )

V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič  písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany FKA, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 1 vyučovacej hodiny za 5 mesiacov.
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín

Výukový materiál

 •  cena za výukový materiál – pracovné listy, ktorý sa pripravuje lektor na každú hodinu je 6€  (pracovné listy sa zakladajú každému študentovi zvlášť)
 •  za výukový materiál sa platí jednorázovo a platba je pripočítana k prvej platbe za kurz

Vyučovacia hodina

 •  vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút (45 minút circle time + 15 minút table time)
 •  počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať