Kurzy angličtiny pre deti

 

Angličtina, ktorá bude vaše deti baviť.

Využite talent
a senzitívne obdobie vášho dieťaťa
pre učenie sa cudzieho JAZYKA.

Nečakajte na nástup do základnej školy, začnite s cudzím jazykom v období do jeho šiestich rokov.

Malé deti sú veľmi vnímavé. V tomto senzitívnom období bude vaše dieťatko všetko opakovať, skúšať a individuálne aj vyslovovať. Budete vidieť, akým jednoduchým sa pre neho stane učenie sa cudzieho jazyka. Jeho absorbujúca myseľ – plasticita mozgu – im pomáha „nahrávať“ jazyk do pamäti veľmi rýchlo a bez námahy.

Učením materinského a cudzieho jazyka podporíte jazykové povedomie detí  a rozvoj oboch mozgových hemisfér.

Je dokázané, že deti v predškolskom veku majú lepšie vyvinutú schopnosť porozumenia z počutia než staršie deti. (Harley and Swain 1994, Lightbown and Spada 1994)

Lepšie si osvojujú nové zvuky a melódiu iného jazyka. Má to podstatný význam pre rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku a všeobecne aj pre úspech pri výučbe cudzieho jazyka v budúcnosti. 

Detská jazyková akadémia Funny Kids Academy Prievidza ponúka kurzy pre malých študentov od januára 2010

Vyučujeme v Montessori škôlke a klube Múdre Sovičky